โดย {0}
logo
Changzhou Belmont Intelligent Motion Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน,ดีเซลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง
Total staff (27)Global export expertiseSample-based customizationYears in industry(15)